Xã Hội

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa liên tiếp, có nơi dưới 12 độ C

Đợt không khí lạnh yếu tràn về vào chiều tối và đêm 22/2 khiến miền Bắc chuyển mưa lạnh, chấm dứt nồm ẩm. Nhưng khoảng 4 ngày sau, khả năng một đợt không khí lạnh cường độ mạnh bổ sung, trời chuyển rét.